page_head_bg

Lajme

ABNT NBR 6831-2001   CANCELADA
ABNT NBR 6831: 2001 ANULOHET

Norma teknike

Kodin

ABNT NBR 6831: 2001 ANULOHET

Kodi dytësor: ABNT / EB 1241

Data e Botimit: 30.12.2001

E vlefshme nga: 01/30/2002

Titulli: Shenjat rrugore horizontale - Mikrosferat e qelqit - Kërkesat

Titulli Seksioni Gjuha: Mikrosfera e qelqit. Shënimi horizontal i rrugës. Shënimi i rrugës

Komisioni: ABNT / CB-016 Transporti dhe Trafiku

Faqet: 3

Statusi: Anuluar më 18.06.2013 Zëvendësuar nga: ABNT NBR 16184: 2013

Gjuhë portugeze

Arsyeja e Anulimit:

Trupi: ABNT - Shoqata Braziliane e Standardeve Teknike

Objektivi: Ky Standard specifikon karakteristikat e mikrosferave të qelqit të përdorura në materialin për sinjalistikën horizontale të rrugës.

 

Standardet e kërkuara për zbatimin e ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 6823: 1996

ABNT NBR 6824: 1996

ABNT NBR 6825: 1996

ABNT NBR 6826: 1996

ABNT NBR 6827: 1996

ABNT NBR 6828: 1996

ABNT NBR 6829: 1996

ABNT NBR 6830: 1996

ABNT NBR 6832: 1996

ABNT NBR 6833: 1996

ABNT NBR NM ISO 2395: 1997

ABNT NBR NM ISO 3310-1: 2010

ABNT NBR NM ISO 3310-2: 2010

Standardet Zëvendësuese të ABNT NBR 6831: 2001

ABNT NBR 16184: 2013

ICS / CIN

93.080.30 - Pajisjet dhe instalimet rrugore

Fjalët kryesore

Mikrosfera e qelqit

Shenja horizontale rrugore

Shenja e rrugës


Koha e postimit: Dhjetor-28-2020